REKLAMY

Pokud chcete spřátelit, napište do komentíků. Nemám nějaké určité pravidla o četnosti návštěv :)


Hlasujte prosím v 5. kole jsem tam jako Domcaaa s Jasperem Halem :) Oplatím


společenské vědy 2

20. ledna 2008 v 22:06 |  Škola - zápisky a referáty

NÍŽE POSTAVENÉ ORGÁNY STÁTNÍ MOCI

- tyto orgány nepodléhají přímému řízení vlády
- státní správu vykonávají obce, okresy a kraje ( » přenesená působnost )
- státní správa se dělí na územní samosprávu
územní samospráva
- územní samosprávní celek - ohraničené území s určitým počtem obyvatel
- občané si dané území sami spravují
- obec ( nejnižší celek ), země, kraje, oblasti, ...
obec
- územní samosprávní celek
- občané si obec spravují sami prostřednictvím volených zástupců
- zastupitelé tvoří nejvyšší orgán moci ( celkem 7 až 70 zastupitelů )
- zastupitelé volí ze svých řad starostu, místostarostu a radu obce
- hejtman = starosta ( ve statutárních městech )
- obec je právnickou osobou, má svůj majetek a finanční zdroje, hospodaří podle svého rozpočtu
- obce mohou zakládat nebo se účastnit různých organizací
- obec jedná samostatně nezávisle na státu
- zastupitelstvo může vydávat obecně platné vyhlášky podle kterých se musí občané řídit
- obce se sdružují do okresů
okresy
- území zahrnující vymezený počet obcí
- rozdíly mezi okresem a obcí: okres nemá postavení samosprávného celku a není právnickou osobou
- okresy vykonávají státní správu
- kontrolují fungování v obcích
- v čele okresu stojí přednosta
- okresy se sdružují v kraje
kraje
- celkem 14 krajů
- kraje hospodaří se svým majetkem
- stejné pravomoci jako obce ale na vyšší úrovni
- v čele stojí hejtman
princip subsidiarity
- vzájemná součinnost správních celků
- každý správní celek dělá to, co má vymezeno

POLITIKA

- politika znamená věc veřejná
- v demokratických státech - schopnost ( umění ) vládnout
politická participace - aktivní účast
- do II. sv. války: politika = boj o moc
- po II. sv. války: politika = boj o systém
- v posledních letech: politika = show
vnitřní politika
- školství, sociální oblast, finance, zdravotnictví, ...
vnější politika
- mezinárodní vztahy, ochrana země z venku, ...

politika KOMUNÁLNÍ - obce

politikaREGIONÁLNÍ - kraje
politikaNÁRODNÍ - stát
politikaMEZINÁRODNÍ - mezi státy
politické strany
- společenství (organizace) lidí, kteří sdílejí stejné nebo podobné názory na určitou věc
- politická strana je právnickou osobou
- každá strana má svůj politický program
- pluralita politického života = politická soutěž
typy stran:
PRAVICOVÉ - jsou orientovány na tržní ekonomiku ( placené školství, ... )
LEVICOVÉ ( socialistické ) - o věc se má starat stát ( přídavky, podpory, ... )
opozice - menšinové strany, které se účastnily voleb a nezískali většinu
- menšinové strany, které se účastní pol. života, ale mají většinou jiný názor než většina
koalice:
- jedna nebo více sjednocených politických stran
- vítězové voleb
- v parlamentu mají většinové zastoupení
opozice:
- jedna nebo více sjednocených politických stran
- poražení ve volbách
- v parlamentu mají menšinové zastoupení
základní priority:
levice: politika sociální solidarity a sociální jistoty
pravice: soukromé vlastnictví výrobních prostředků, umožnění podnikatelské činnosti
stát:
LEVICE: odpovědný a silný stát
PRAVICE: omezení role státu
rovnost:
LEVICE: rovnost výsledků
PRAVICE: rovnost příležitostí
svoboda:
LEVICE: svoboda formální
PRAVICE: svoboda neformální
člověk:
LEVICE: kolektiv
PRAVICE: jednotlivec
společenský vývoj:
LEVICE: rychlé revoluční změny
PRAVICE: postupný vývoj
stát a hospodářství:
LEVICE: stát ochraňuje ekonomiku a usměrňuje trh
PRAVICE: stát do hospodářství nezasahuje
základní hospodářské priority:
LEVICE: snížení nezaměstnanosti
PRAVICE: snížení růstu cen
ultralevice - anarchisté
ultrapravice - skinheadi
- podle myšlenek programu dělíme strany na:
a) konzervativní str. ( KDU )
zachování přítomného stavu a řádu
postupné a řídké změny
b) liberální str. ( ODS )
víra v pokrok
politická svoboda
omezení role státu a státní moci
individualismus
c) sociálně demokratické str. ( ČSSD )
ideály spravedlnosti a bratrství
obecný zájem staví nad individuální
d) ekologické str. ( SZ )
podřízení změn společnosti, hospodářství i politiky k ochraně životního prostředí
e) komunistické str. ( KSČM )
prostředky k výrobě ve společném vlastnictví vedou k rovnostářské beztřídní společnosti
f) nacionalistické str. ( Sládkovci )
vycházejí z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa

VOLBY

- znak svobodné demokratické země
- 3 typy voleb: 1) KOMUNÁLNÍ ( do místních zastupitelstev )
2) DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
3) SENÁTNÍ
- v některých státech existuje i volba prezidenta, volba starosty, ...
- aktivní volební právo: právo volit ( od 18 let )
- pasivní volební právo: právo být zvolen ( p.s. od 21 let ) ( s. od 40 let )
- volební systémy: a) poměrné zastoupení ( mandáty )
b) většinový systém ( např. senátní volby )
principy volebního práva:
1) rovnost ( každý hlas má stejnou hodnotu )
2) všeobecnost ( volí muži i ženy bez rozdílu )
3) přímost ( voliči volí přímo kandidáty )
4) tajnost ( volební lístky musí být upraveny za plentou )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Pokud někdo chcete přidat klikačku nebo spřátelit, dejte vědět :)