REKLAMY

Pokud chcete spřátelit, napište do komentíků. Nemám nějaké určité pravidla o četnosti návštěv :)


Hlasujte prosím v 5. kole jsem tam jako Domcaaa s Jasperem Halem :) Oplatím


společenské vědy - hospodářství

20. ledna 2008 v 22:07 |  Škola - zápisky a referáty
HOSPODÁŘSTVÍ
- např. zemědělství, rostlinná výroba, průmysl, suroviny, cestovní ruch, služby, doprava, peníze, HDP, daně,
práce, firmy, ...
- k uspokojování našich potřeb používáme tzv. STATKY ( = produkty )
- statky dělíme na: 1) hmotné
2) nehmotné
- statky mohou být: a) volné - nekonečné množství ( např. vzduch )
b) vzácné - dostupné v omezené míře ( např. maliny v lese )
- vyráběné produkty spadají vždy mezi vzácné statky
- každý statek má určitou užitečnost - schopnost uspokojovat naše potřeby
- služby jsou užitečné činnosti
- výroba je proces přeměny přírodních materiálů na výrobky nebo produkty
- základní výrobní zdroje: 1) přírodní zdroje
2) práce
3) kapitál
- kapitál: a) finanční ( peníze, akcie, ... )
b) naturální ( továrna, stroje, ... )
- dva způsoby výroby statků: 1) VELKOVÝROBA ( výroba na pásech )
2) MALOVÝROBA ( umělecká řemesla, cukrárna )

PODNIKÁNÍ

- je o cílevědomá a soustavná činnost, která směřuje k uspokojování cizích potřeb
- podnikatel ji provádí za účelem zisku
- podnikatel a) vytváří pracovní místa
b) organizuje činnost podniku
c) nese riziko
- podnikání právně upravuje Obchodní zákoník nebo Živnostenský zákon
oblasti podnikání: 1) VÝROBA ( průmysl, zemědělství, stavebnictví, ... )
2) OBCHOD ( velkoobchod, maloobchod, mezinárodní obchod )
3) DOPRAVA ( osobní, kamionová, letecká )
4) SLUŽBY ( peněžní, spojové a poštovní, kulturní a vzdělávací, opravy )
- podnikatelem se může stát občan: - plnoletý ( 18 let )
- trestně bezúhonný
- způsobilý k právním výkonům
formy podnikání:
ŽIVNOST ( podnik jednotlivce )
- pro možnost provozování živnosti je potřeba živnostenský list nebo koncesní list
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ( více než jeden podnikatel )
- podnikatelé vkládají společný kapitál, dělí se o zisk i o riziko
- obchodní společnost je právnická osoba
- každá firma je uvedena v obchodním rejstříku
- a) veřejná obchodní společnost ( v.o.s. )
- b) komanditní společnost ( k.s. )
- c) společnost s ručením omezeným ( s.r.o. )
- d) akciová společnost ( a.s. )
DRUŽSTVO ( např. bytová, zemědělská, ... )
- vznikají za účelem podnikání nebo k zajišťování hospodářských, sociálních či jiných potřeb
- družstvo je právnická osoba
- každé družstvo vzniká zapsáním v obchodním rejstříku
STÁTNÍ PODNIK ( např. české dráhy )
- zřizuje jej, řídí a částečně financuje stát
- z většiny státních podniků se vrámci privatizace staly soukromé podniky
- státní podnik je právnická osoba
- každý podnik je zapsán v obchodním rejstříku

TRH

- je to spojovací článek mezi výrobou a spotřebou
- místo, kde se setkává nabídka a poptávka
- poptávka ( kupující )
- souhrn všech zamýšlených nákupů
- velikost je ovlivněna dostatkem peněz kupujících » koupěschopná poptávka
- nabídka ( prodávající )
- souhrn všech zamýšlených prodejů
základní ekonomická otázka: Co? Pro koho? Jak?
typy trhů: 1) TRH SLUŽEB ( ZBOŽÍ ) - prodeje výrobků, služby, ...
2) TRH PRÁCE ( nabídka = pracovní místa ) - kvalifikace, psychická a fyzická zdatnost, ...
3) TRH KAPITÁLOVÝ - obchodování s penězi, banky, nákup a prodej cenných papírů, ...
subjekty trhu:
- podnik
- nákup surovin, práce, ...
- prodej výrobků, služeb, ...
- domácnost
- nákup statků k uspokojování potřeb
- prodej pracovní síly
- stát
- nákup strojů, prostředků, ...
- prodej výrobků a nepotřebného majetku

CENA

- je to hlavní prostředek fungování trhu
- pomocí cen je zajištěna rovnováha nabídky a poptávky
- stanovení ceny: a) tržní hodnota zboží
b) značka zboží ( výrobku )
- v minulosti docházelo k výměnnému obchodu - tj. naturální hospodářství
- později se zavedly peníze - tj. peněžní hospodářství
- peníze - jsou univerzální zboží
- na základě všeobecné shody a rozhodnutí státu jsou používány jako prostředek ekonomické směny
- funkce peněz: 1) prostředek směny ( oběživo )
2) měřítko cen
3) uchovatel hodnoty
- inflace - snížení kupní síly peněz
- příčinou je příliš mnoho peněz v ekonomice
- deflace - pokles cenové hladiny
- probíhá velmi zřídka

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- podle toho, jak národní hospodářství řeší základní ekonomickou otázku, dělíme trh na 3 typy:
1) zvyková ekonomika
řídí se určitými zvyky
hlavně v minulosti ( např. výměna )
2) příkazová ekonomika
hospodářství je řízeno direktivně - příkazem z hora ( státem )
převládá státní vlastnictví
dnes např. Čína nebo Kuba
2) tržní ekonomika
důležitý je pojem trhu a konkurence
převládá soukromé vlastnictví
konkurence - boj o zákazníky pomocí slev a akcí
monopol ( např. Microsoft ) - existuje jen jeden velký podnik
- je nevýhodný - mohou se zvedat ceny
- stát bojuje proti monopolu pokutami
- aby byla zajištěna všeobecná rovnováha hospodářství může nastat tzv. pomoc státu
- daňové úlevy
- vyšší zdanění
- státní zakázky firmám
- vyměřování cla
- dotace ze státního rozpočtu
- hlavním úkolem státu je boj s nezaměstnaností
národní hospodářství dělíme na: 1) SEKTORY
- 1. sektor ( primární sektor )
- těžba surovin
- zpracování surovin
- zemědělství a lesnictví
- energetika
- 2. sektor ( sekundární sektor )
- průmysl ( strojírenský, chemický, potravinářsky, ... )
- 3. sektor ( terciální sektor )
- služby pro 1. a 2. sektor
- školství, zdravotnictví, kultura, ...
národní hospodářství dělíme na: 2) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SFÉRU
- výrobní sféra
- průmysl, stavební výroba, projekty, ...
- nevýrobní sféra
- výzkum, věda, soudnictví, sociální činnosti, finančnictví, ...
- HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT ( HDP )
- je to objem vyrobených statků a poskytnutých služeb za určité období

- NÁRODNÍ DŮCHOD

- je tvořen veškerými hrubými příjmy v domácnosti
- hrubý příjem - před zdaněním
- čistý příjem - po zdanění ( daň z příjmu asi 30 % )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Pokud někdo chcete přidat klikačku nebo spřátelit, dejte vědět :)